Loading

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์

โทร 053-852523
แฟกซ์ 053-245283

ที่อยู่

เลขที่ 333/28 ในหมู่บ้านธนาวัลย์ หมู่ 2 ถนน เชียงใหม่ – พร้าว
ตำบล หนองจ๊อม อำเภอ สันทราย
จังหวัด เชียงใหม่ 50210

อีเมล์

waidaroonsansai@gmail.com